Natuurgeneeskunde

natuurgeneeskunde pagina

 

 

 

 

 

Wat is natuurgeneeskunde?
Simpel gezegd verstaan we onder natuurgeneeskunde alle geneeswijzen waarbij doelbewust wordt uitgegaan van de zelfhelende vermogens van de mens.

Natuurgeneeskunde is een holistische geneeswijze: niet de ziekte, maar de zieke mens staat centraal.

Het uitgangspunt van de natuurgeneeskunde is dus dat ieder mens een natuurlijke kracht in zich heeft om te herstellen. Dit zelfgenezend of zelfhelend vermogen, wat in feite levenskracht inhoudt, grijpen we aan om mee te werken. Voor de behandeling kiest de natuurgeneeskunde voor de kleinst mogelijke therapeutische prikkel. Met als doel het lichaam te stimuleren zelf te laten regenereren. De aanzet hiertoe is op een natuurlijke wijze. De natuur-geneeskunde is dus wars van symptoombestrijding, maar gaat op zoek naar de -veelal onderliggende- oorzaak van uw klachten.

Bewustwording

De natuurgeneeskunde gaat er vanuit dat je bij een volledig herstel een actieve rol kan spelen en dus ook in het wegnemen van oorzaken. Door de patiënt holistisch te benaderen,  kunnen zowel oorzakelijke factoren uit het verleden als ook in de huidige leefwijze aan het licht komen. Leefgewoontes en sociale omstandigheden vormen ook een aspect bij de natuurgeneeskundige diagnose en behandeling. Bewustwording en zelfwerkzaamheid van de patiënt zijn belangrijk voor zijn of haar herstel. De therapeut en de patiënt dragen bij een natuurgeneeskundige therapie daarom samen de verantwoordelijkheid voor het genezingsproces. De natuurgeneeskundig therapeute is hierin de coache.

 

 

leaf